Zespół Szkół w Orpiszewie

 

Nawigacja

Absolwenci

Profil szkoły

1874 - Wybudowano szkołę w Orpiszewie. W tym czasie szkoła w Jasnym Polu liczyła sobie już 22 lata, a szkoła w Roszkach 72. Po wybudowaniu szkoły w Roszkach rodzice z Orpiszewa zwrócili się do władz pruskich o wydanie zezwolenia, by ich dzieci mogły uczyć się w szkole w Roszkach, czyli ustanowienie obwodu szkolnego Roszki – Orpiszew. Życzenia rodziców zostały spełnione i przez wiele lat dzieci z Orpiszewa uczęszczały do szkoły w Roszkach. 


1875 – Rozpoczęto pracę w szkole w Orpiszewie. Zatrudnionego w niej nauczyciela utrzymywała wieś. Otrzymał on 1,5 morgi ziemi i pensję miesięczną w wysokości 120 marek.


1875 – Rozpoczęto pracę w szkole w Orpiszewie. Zatrudnionego w niej nauczyciela utrzymywała wieś. Otrzymał on 1,5 morgi ziemi i pensję miesięczną w wysokości 120 marek.


Lata 1939- 1945- Czasy wojenne były bardzo trudne dla mieszkańców wsi i funkcjonowania szkoły. Wiele rodzin zostało wysiedlonych. Ich miejsce zajmowały niemieckie rodziny z Besarabii. W roku 1940 władze okupacyjne zorganizowały szkołę dla polskich dzieci. Po osiedleniu Niemców dzieci polskie musiały uczęszczać do Świnkowa, a ich miejsce zajęły dzieci niemieckie. Po ucieczce Niemców w styczniu 1945 roku przeprowadzono zapisy do szkoły polskiej. Zajęcia w pierwszym roku szkolnym trwały do 15 lipca. Dyrektorem Szkoły jest wybitny pedagog Marian Szyperek


1947 r. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie dokładali wszelkich starań, aby polepszyć warunki do nauki. Za otrzymane pieniądze (7200 zł) za zebrany przez młodzież złom, który w większości pochodził z czołgów niemieckich, urządzono świetlicę szkolną. 


W latach 1946-1965 szkoła miała do dyspozycji 6 izb lekcyjnych, w tym pracownię do zajęć ręcznych oraz gabinet fizykalno-chemiczny (od roku 1949). 


1966 r.- na strychu urządzono (od strony wschodniej) nową izbę lekcyjną, a 2 lata później następną klasę (od strony południowej). Odtąd warunki lokalowe znacznie się poprawiły, mimo przedłużenia o 1 rok nauki szkolnej.  

1.09.1972 r. – Na emeryturę przeszedł długoletni kierownik szkoły Marian Szyperek. Zastąpił go Józef Szlachetka


15.06. 1973 r. - Decyzją Wydziału Oświaty i Wychowania w Krotoszynie o utworzeniu w Gminie Krotoszyn Zbiorczej Szkoły Gminnej – Szkoła Podstawowa w Orpiszewie przejęła Szkołę Podstawową w Roszkach oraz Szkole Podstawową w Jasnym Polu. 

16.09.1974 r. – Otwarcie przedszkola w budynku szkolnym nr 139 w Orpiszewie. Budynek ten po wojnie użytkowała Gromadzka Rada Narodowa w Orpiszewie oraz inne instytucje państwowe. 


1.10.1978 r. – Z dniem tym nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Józef Szlachetka przechodzi do pracy w Wydziale Oświaty w Krotoszynie na stanowisko wizytatora, a dyrektorem szkoły zostaje Maria Szlachetka. 


1981r. – Szkoła przejęła pomieszczenie po Klubie Rolnika. 


1.09.1982 r. – Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Na miejsce Marii Szlachetki przychodzi Józef Szlachetka. 


1984r.- Emerytowany, długoletni dyrektor szkoły Marian Szyperek otrzymał w roku 1994 Medal 40-lecia Polski Ludowej. 


9.09.1985 r. – Otwarcie oddziału przedszkolnego w Jasnym Polu. Oddział powstał w budynku poszkolnym na wniosek mieszkańców wsi Jasnego Pola. 16.07. 1987 r.- Rozpoczęcie rozbudowy szkoły, w której w dużej mierze uczestniczyli mieszkańcy obwodu szkolnego, dzieci szkolne oraz zakłady opiekuńcze.


1989 r. – Przeprowadzenie remontu starego obiektu szkoły. 


Przebieg prac nad rozbudową i remontem szkoły: 


19.05.1990 r. – Uroczystość z okazji zakończenia rozbudowy szkoły. Przed budynkiem szkolnym zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele i młodzież. Po odebraniu raportu o gotowości uczniów do uroczystości i „Hymnie państwowym” wystąpił dyr. szkoły – Józef Szlachetka.


Przemówienie dyrektora szkoły:


„Budynek, przed którym stoimy jest inwestycją wykonaną przy dużym udziale czynów społecznych mieszkańców naszego obwodu szkolnego. Rozbudowa ta planowana była już w latach sześćdziesiątych oraz po połączeniu szkół w latach siedemdziesiątych. Jednak z uwagi na brak środków nie doszło do jej realizacji. Trudne warunki lokalowe zmusiły nas do rozpoczęcia rozbudowy szkoły w czynach społecznych. W 1986 r. został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie:
1. Józef Koczura – przewodniczący (Orpiszew)
2. Jan Brylewski – sekretarz (Orpiszew)
3. Marian Biernat – skarbnik (Orpiszew)
4. Jerzy Macniak – członek (Orpiszew)
5. Zbigniew Skrzypczak – członek (Duszna Górka)
6. Stanisław Szcześniak – członek (Janów)
7. Józef Jakubowski – członek (Jasne Pole)
8. Jan Kaźmierczak – członek (Baszyny)
9. Marian Motyl – członek (Roszki)
10. Marian Skrzypniak – członek (Baszyny)


Pierwsze prace rozpoczęły się również w tym samym roku i polegały na gromadzeniu materiałów budowlanych. Ustalono również plan rzeczowy rozbudowy. Dokumentację projektowo – kosztorysową wykonał Zespół Usług Technicznych w Kaliszu, a głównym projektantem była mgr inż. architekt Ewa Kalina. Prace budowlane rozpoczęto 16 lipca 1987 roku. Równolegle z prowadzoną rozbudową w roku 1989 przeprowadzony został kapitalny remont starego obiektu: 
- urządzono sanitariaty wewnętrzne,
- założono centralne ogrzewanie, 
- wymieniono instalację elektryczną, 
- założono nowe posadzki.
W tym samym roku uruchomiono kotłownię przed okresem grzewczym. Głównym wykonawcą była Spółdzielnia Rzemieślnicza w Krotoszynie. Prace wykonali: 
- murarskie – Andrzej Wojcieszak
- ciesielskie – Karol Walter
- elektryczne – Sygiet i Łukaszewski
- malarskie – Stanisław Maciejaszek
- stolarskie – Ludwik Kukła i Józef Ignasiak
- dekarskie – Hieronim Witek
- blacharskie – Jerzy Macniak
- wodno – kanalizacyjne oraz CO – Marian Motyla
Prace niefachowe oraz transportowe wykonywane były przy wsparciu mieszkańców obwodu szkolnego, dzieci szkolnych oraz zakładów opiekuńczych: Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i Nadleśnictwa Krotoszyn.


Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Jerzy Bartkowiak, Tadeusz Łukomski i Józef Gryszka. 1.09.1999 r. – Zmiana sieci szkół podstawowych. Przekształcone zostały szkoły ośmioklasowe w sześcioklasowe, wprowadzono gimnazja. W Krotoszynie powstały gimnazja nr 1,2,3 i 4. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Zamiejscowymi w Benicach, Chwaliszewie i Orpiszewie. Natomiast Szkołę Podstawową w Orpiszewie decyzją nr 16/99 Rady Miejskiej przekształcono w sześcioklasową szkołę podstawową.


1.09.2002 r.- Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie powołano Gimnazjum w Chwaliszewie z Oddziałami Zamiejscowymi w Benicach i Orpiszewie. 


1.09.2003 r.- Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr V/39/2003 z dnia 27 lutego 2003 założono samodzielne Gimnazjum w Orpiszewie. 


1.09.2003 r.- Uchwałą Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr V/42/2003 założono Zespół Szkół w Orpiszewie.

1.09.2003 r. – Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2003/2004  w Orpiszewie pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrektora Józefa Szlachetkę. 
                       
                              Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Beata Molenda. 
Pan Ryszard Czuszke dziękuje dyrektorowi Józefowi Szlaczetce za długoletnią i owocną pracę i życzy nowej pani dyrektor Beacie Molendzie wielu sukcesów na nowym stanowisku. 


                                                         
   Przywitanie nowej pani dyrektor mgr Beaty Molendy


Szkoła w Orpiszewie odgrywa dużą rolę w gminie i powiecie. Odbywają się w niej konkursy i uroczystości na skalę wojewódzką. Należą do nich m.in. : Wielkopolski Przegląd Twórczości Marka Grechuty, Powiatowy Konkurs Tańca „Roztańczony Orpiszew”. Powiatowy Turniej w zapasach, Konkurs historyczny  dla młodzieży gimnazjalnej " Od Rolanda do Zawiszy" 


Wdzięczna tym Wszystkim, którzy Ją współtworzyli, którzy z Nią współpracowali, w Niej się formowali, ufna w Opatrzność, Szkoła w Orpiszewie wchodzi w nowy XXI wiek. 
                                                                                                         Szkoła w Orpiszewie

 Widok od ulicy Szkolnej      

   

widok od ulicy Strumykowej  


dyrektor Zespołu Szkół w Orpiszewie mgr Beata Molenda